หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ สานนโยบาย “ประชารัฐ” ทุ่มงบ 400 ล้านบาท ช่วย SMEs นำทัพสินค้าไทยบุกตลาดต่างประเทศ

11 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1579)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือ 4 องค์กรพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU โครงการฯ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ทั้งนี้ มีนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้บริหารจาก 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และนางสาวชุลีพร น่วมทนง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมลงนามเพื่อเดินหน้าประสานความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "โครงการ SMEs Pro-active เป็นโครงการที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันในการผลักดัน SMEs สู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญหนึ่งของประเทศตามแนวคิด ‘ประชารัฐ’ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โครงการ SMEs Pro-active ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้สนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 2,600 ราย ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศกว่า 427 กิจกรรม มีกลุ่มผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการฯ จากหลากหลายกลุ่มสินค้า และได้รับการผลักดันให้ไปขยายโอกาสการค้าในตลาดที่มีศักยภาพในแถบอาเซียน ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกรวมกว่า 269 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,600 ล้านบาท
 
นางอภิรดี เสริมว่า "การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นการขยายการดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 ภายใต้วงเงินสนับสนุน 400 ล้านบาท โดยเน้นการสนับสนุนให้ SMEs รายใหม่ ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น พร้อมกำหนดกรอบการสนับสนุนที่มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไปขยายโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงเน้นสินค้าเป้าหมายสำคัญตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่กลุ่มธุรกิจบริการ และสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีนวัตกรรม มีการออกแบบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
 
ปัจจุบัน SMEs มีจำนวนกว่า 2.7 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 97 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ มีการจ้างงานกว่าร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวม และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เกือบร้อยละ 40 ของ GDP รวมทั้งประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีโอกาสและศักยภาพที่จะพัฒนาด้านการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs อีกมาก เนื่องจากปัจจุบัน SMEs มีสัดส่วนการส่งออกเพียงร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างโอกาสดังกล่าวและผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถหาตลาดส่งออกได้
 
"โครงการนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะรายเล็ก ๆ ซึ่งมีเงินทุนจำกัด เมื่อได้รับการสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ทำให้ SMEs ได้พบกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีการเจรจาการค้าจนการเกิดการสั่งซื้อสินค้าทั้งทันทีและต่อเนื่อง ช่วยผู้ประกอบการไทยเติบโต สามารถดำเนินธุรกิจและยืนหยัดได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวทิ้งท้าย
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์