หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ตราด เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

11 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1694)
 
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (Thailand MICE Seminar on SEZ : TMSS) ซึ่งสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ได้ประสานใช้พื้นที่จังหวัดตราดเป็นสถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ภายใต้การสนับสนุนจัดกิจกรรมโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องค์การมหาชน)
 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (Thailand MICE Seminar on SEZ : TMSS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้ การผลิต การค้า การลงทุน แรงงาน ทรัพยากร การท่องเที่ยว การประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชา และเวียดนาม เป็นการปูพื้นฐานผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงและปรับตัวเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)
 
การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดตราด สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ทั้งจากภาคผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการจากกัมพูชา เวียดนาม และสื่อมวลชนจากทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 คน โดยจะมีการจัดสัมมนาที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมืองตราด มีการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และการลงพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล และเขตพัฒนาอุสาหกรรมของระยอง รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย กัมพูชา และเวียดนาม
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม มาก่อนแล้ว ภายโครงการ R10 Road Of Paradise ลงนามจับคู่แลกเปลี่ยนธุรกิจ-การท่องเที่ยวเป็นเมืองคู่แฝด ซึ่งจังหวัดตราดเชื่อมั่นว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันออกจะได้รวมพลังจัดงานนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีกิจกรรมให้ 3 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเทศเชื่อมโยงกัน
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์