หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ไทยก้าวสู่การเป็นประธานกลุ่ม 77

3 กุมภาพันธ์ 2016
 
 
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้รับมอบตำแหน่งประธาน กลุ่ม 77 (G77) วาระปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
 
ในโอกาสดังกล่าว รมว. กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงถึงวิสัยทัศน์ แผนงาน และความพร้อมของไทยในการเป็นประธานกลุ่ม 77 โดยเฉพาะการนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันและระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศ พัฒนาแล้ว รวมทั้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน ระดับโลก ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตามหัวข้อหลักของการเป็นประธานกลุ่มฯ ของไทย คือ "จากวิสัยทัศน์ สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม ทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็น ที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดัน ประกอบด้วย
 
(1) การขับเคลื่อนความร่วมมือของการนำเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางเลือก สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
(2) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้-ใต้) อาทิ การลงทุนเพื่อการพัฒนา และ ICT
 
(3) การขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงระดับโลกอื่น ๆ
 
กลุ่ม 77 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยประเทศกำลังพัฒนา 77 ประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาติปัจจุบันมีสมาชิก 134 ประเทศ
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์