หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดงานเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC

3 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2221)
 
 
 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ AEC ณ บริเวณที่บริเวณลานข้างสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 
 
โดยการจัดงานนั้นมีแนวความคิดให้เป็นการเสริมสร้างเสน่ห์ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่เออีซีเพื่อให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ของประเทศที่เปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
 
ภายในงานได้จัดแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย
1. โซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่งและของระลึก และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
2. โซนจัดแสดงและเวทีกิจกรรมหรือศาลาสาธิต จะมีการนำเสนอวิธีการผลิตสินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม รวมถึงจะมีการแสดงและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้
 
 
 
โดย :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง :  ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์