หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลเร่งเพิ่มด่านถาวรและศูนย์กระจายสินค้าแนวชายแดน

3 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1324)
 
 
 
นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการส่งออกสินค้าและขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนาม โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ปี 2559 จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าบริเวณด่านชายแดนถาวรเพิ่มด่านอีก 4 ด่าน จากเดิมที่มี 6 ด่าน และจัดทำศูนย์กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ ในจังหวัดไพลินและจังหวัดพระตะบอง โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าไทย - กัมพูชา โตร้อยละ 30 จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากทำให้มูลค่าการซื้อขายที่ไม่เป็นทางการเข้าสู่ระบบได้จะช่วยผลักดันให้ตัวเลขมูลค่าการส่งออกไทยสูงขึ้นได้ตามนโยบายของภาครัฐ
 
นอกจากนี้ ยังเตรียมใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายจัดคาราวานสินค้าไทยที่มีมาตราฐานสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขยายตลาดในกัมพูชา และเตรียมจัดกิจกรรมนำคณะคาราวานรถซุปเปอร์คาร์จากกัมพูชาเดินทางไปพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนไทยเห็นศักยภาพและกำลังซื้อของกัมพูชา
 
 
 
โดย กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์