หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
"ปัญญาภิวัฒน์" หนุนไทยเข้า TPP ช่วยดันเศรษฐกิจโต-ยกระดับอุตสาหกรรม

2 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1624)

น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันปัญญาภิวัฒน์และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ซึ่งกรมฯ ได้ว่าจ้างให้ทำการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ได้สรุปผลศึกษาในเบื้องต้นออกมาแล้วโดยมีข้อเสนอให้ไทยเข้าร่วม TPP เพราะจะเกิดผลดีกับไทยมากกว่าผลกระทบ และยังจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.77% แต่ถ้าไทยเข้าร่วมและสมาชิกอาเซียน คือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมด้วย เศรษฐกิจไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.06%
 
ทั้งนี้ ผลดีที่จะเกิดกับไทยจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการของประเทศให้สูงขึ้น เพราะมีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และยังช่วยให้ภาคการผลิตที่สำคัญของไทย ทั้งยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังอยู่ในระบบการผลิตของโลก และจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมด้วย ขณะเดียวกันจะช่วยสร้างโอกาสในการออกไปลงทุนและแสวงหาวัตถุดิบในต่างประเทศ ช่วยให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด จะเป็นการผลักดันให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยสูงขึ้น
 
ส่วนผลกระทบ จะทำให้ตลาดสินค้าและบริการมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด จะส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข และกระทบต่องบประมาณของรัฐในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สูงขึ้น และไทยต้องมีการปรับแก้กฎระเบียบภายในมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง
 
"กรมฯ จะนำเอาผลศึกษาของปัญญาภิวัฒน์มาศึกษาว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง และในด้านผลกระทบจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือยังไง ซึ่งจะนำไปรวมกับผลการรับฟังความคิดเห็นที่กรมฯ ได้มีการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ประชาสังคม วิชาการ และภาคเกษตรก่อนที่จะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อการเข้าร่วม TPP ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอรัฐบาลพิจารณาตัดสินใจต่อไป" น.ส.ศิรินารถ กล่าว
 
น.ส.ศิรินารถ กล่าวว่า ในระหว่างนี้ กรมฯ มีแผนที่จะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมความตกลง TPP กับประเทศสมาชิก โดยจะหารือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ซึ่งจะหารือกับเจโทรก่อนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสอบถามว่ามีการทำความเข้าใจและชี้แจงกับประชาชนยังไง หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ตกลงเข้าร่วม TPP เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงของไทย ส่วนประเทศสมาชิก TPP อื่น ๆ มีแผนจะหารือกับเวียดนาม โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม 2559 กับสหรัฐฯ ในวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ในช่วงการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุน ไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ที่สหรัฐฯ และกับนิวซีแลนด์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์