หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปั่นจักรยานไทย-มาเลเซีย

2 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1600)
 
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญนักปั่นร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ไทย – มาเลเซีย ประจำปี 2559” โดยใช้เส้นทางบูเกะบูง อ ประเทศมาเลเซีย – ฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เกิดการรวมกลุ่มนักปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในด้านการออกกำลังกายของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
โดยเปิดรับนักปั่นจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส โทร. (073)532-162
 
 
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์