หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์

2 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2746)
 
 

 
ยุทธศาสตร์
- การปฎิบัติการปกครองที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
-การเจรจาการแก้ปัญหาทางการเมืองของความขัดแย้งใน กองทัพทั้งหมด (OPAPP)
-การละเมิดสิทธิมนุษยชน
-การส่งเสริมเสถียรภาพและความยั่งยืนภายใน
-เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐอย่างแน่นอน
 
ภารกิจ
-เพิ่มอัตราร้อยละดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก
-ลดระดับของการต่อสู้ติดอาวุธและการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากการก่อกบฏ
-คดีวิสามัญฆาตกรรม (EJKs) และการละเมิดสิทธิมนุษยชน (HRVs) ได้รับการตัดสิน
-เพิ่มอัตราร้อยละการสืบพบความผิดทางอาญาและการสืบสวนอย่างแน่วแน่
-เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหาการสืบสวนทางเทคนิค
-เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหา เพื่อการสรุปสาเหตุที่น่าจะเป็น
-เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหากรณีการทุจริตตรวจคนเข้าเมือง
-เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหากรณีการเนรเทศ
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์