หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การท่องเที่ยวไทยและอาเซียนเราจะเติบโตไปด้วยกัน

28 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2263)

ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๑๐ ของประชากรโลก โดยในปี ๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางสู่อาเซียนถึง ๑๒๐ ล้านคน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า ๒๙.๘๘ ล้านคน สร้างรายได้ถึง ๒.๒๓ ล้านล้านบาท เพราะเรามีมาตรฐานบริการที่คุ้มค่าเงิน มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม โดยไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ของภูมิภาคตามแนวคิด "ไทยบวกหนึ่ง” ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเติบโตไปพร้อมกัน
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จับมือกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน นำเสนอขายอาเซียนในงานส่งเสริม การขายระดับโลกเป็นประจำทุกปี มีการจัดคาราวานท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน (ASEAN Connectivity) ประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นต้น โดยไทยถือเป็นประตูหลักสู่ภูมิภาคอาเซียน (Gate Way to ASEAN) เพราะมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม คนไทยมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดีรวมถึงมีมาตรฐานการบริการที่ดี และทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวในประเทศแล้ว เราต้องขยายการท่องเที่ยวไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนตามแนวคิด "ไทยบวกหนึ่ง” (Thailand Plus One) ในลักษณะแพคเกจทัวร์
 
นอกจากนี้ อาเซียนได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว อาเซียน (ASEAN MRA) ในการบริการสาขาท่องเที่ยวเพื่อการเชื่อมโยงให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างประโยชน์ร่วมกันจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า ๒๐๐ ล้านคน ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์