หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสใน CLMV

26 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2605)

CLMV มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นเสมือน Extended Nation ของไทย เนื่องจากปัจจุบันความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างไทยกับ CLMV มีความก้าวหน้าไปมาก ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและปัจจัยการผลิต รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ CLMV สะดวกมากขึ้น ประกอบกับ CLMV และไทยมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกันมายาวนาน ประชาชนจึงมีความใกล้ชิดและเข้าใจกัน ขณะเดียวกัน CLMV ยังเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตสูง มีความต้องการและมีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าและบริการของไทย จึงเป็นตลาดที่เป็นโอกาสของไทยมากที่สุดเทียบกับตลาดอื่น ๆ
 
จากความได้เปรียบเหล่านี้ หากไทยสามารถวางรากฐานที่มั่นคงใน CLMV ตั้งแต่วันนี้จะทำให้ไทยสามารถมีบทบาทนำในการเป็นศูนย์กลาง CLMV การที่ไทยจะมีบทบาทนำใน CLMV ได้ธุรกิจไทยจำเป็นต้องเข้าไปมีตัวตนใน CLMV มากขึ้น และอยู่ในระดับต้น ๆ ของนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ใน CLMV การส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศจึงเป็นความจำเป็น ซึ่งการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศนั้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิต แต่ยังครอบคลุมตั้งแต่การหาวัตถุดิบ สินค้าขั้นกลาง การว่าจ้างผลิต การเปิดสำนักงาน จัดตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยผู้ประกอบการอาจเลือกลงทุนเองทั้งหมด ร่วมลงทุนควบรวมหรือซื้อกิจกรรม ขายแฟรนไชส์ หรือขายลิขสิทธิ์
 
นอกจากนี้ การที่ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 ภาคบริการมีสัดส่วน 52% ของจีดีพี และมีบทบาทในแง่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคบริการจึงมีศักยภาพจะเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาวะที่การค้าสินค้าชะลอตัวลง
 
ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะให้ความสำคัญกับส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย 6 สาขา ขยายเข้าสู่ตลาด CLMV มากขึ้น คือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม การศึกษา ก่อสร้าง บันเทิง โลจิสติกส์และบริการวิชาชีพ ในทั้ง 4 รูปแบบของการให้บริการ คือ
(1) การบริการข้ามพรมแดน (mode 1) เป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการอยู่คนละประเทศ แต่อาศัยสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
(2) การบริโภคในต่างประเทศ หรือการที่คนจากประเทศหนึ่งเดินทางไปรับบริการในอีกประเทศหนึ่ง
(3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ คือ ผู้ให้บริการในประเทศหนึ่งออกไปลงทุนตั้งหน่วยธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้บริการ และ
(4) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือการไปประกอบอาชีพสาขาบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศชั่วคราว
 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โพสต์ทูเดย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์