หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดอบรม ASEAN Activist Media

18 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2278)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสื่อประชาธรรม จัดอบรม ASEAN Activist Media ตอน อาเซียนเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมสื่ออาเซียนดังนี้ การเคลื่อนย้ายและชุมชนแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ผลกระทบของธุรกิจภาคการเกษตรและอิทธิพลของทุนจีน การเข้ามาของผู้เล่นใหม่ๆ ในภาคบริการและการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เมืองและพื้นที่ การปรับตัวของท้องถิ่นและผู้ประกอบการค้ารายย่อย และพลวัตของสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนเมือง
 
ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมสื่ออาเซียน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรี 4 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  หาก นักศึกษาท่านอื่นที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://goo.gl/forms/Y8P4V3dvasตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มกราคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-94-3595 อีเมล : asean.cmu@gmail.com
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์