หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ลาวพัฒนาด่านบ้านคอบเชื่อมภูซาง จ.พะเยา

17 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2477)

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งในการพัฒนาการเป็นจุดเชื่อมโยงกับแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว ซึ่งกำลังมีโครงการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นจึงเร่งพัฒนายกระดับให้เป็นด่านสากล ซึ่งไม่ใช่เพียง ประโยชน์จากการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนเชื่อมโยงไทย-ลาวและจีนตอนใต้เท่านั้น แต่ยังมองถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกหลวงพระบางกับภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะ จ .เชียงใหม่
 
ความคืบหน้าของการพัฒนาชายแดนระหว่าง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา กับเมืองคอบ แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว ทางฝั่งของเมืองคอบได้มีการใช้งบประมาณ จำนวน 1,400 ล้านบาท จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) หรือ เนดา ที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนและการก่อสร้างด่านสากลปางมอน เมืองคอบ "ขณะนี้ได้มีการตัดเนินเขา ช่องเขา ทำเส้นทางเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งจากเมืองคอบไปเมืองเงิน เมืองหงสา ตอนใต้ของแขวงไซยะบุรี และอีกเส้นทางคือขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแขวง ซึ่งความคืบหน้าที่ ได้รับทราบมาล่าสุดภายในปี 2559 ถนนดังกล่าวจะเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ ทันที
 
นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการยกระดับด่านประเพณีปางมอนขึ้นเป็นด่านสากลของ สปป .ลาว เพื่อเตรียมพร้อมกับการรองรับประชาคมอาเซียน"
 
ด้านการพัฒนาด่านบ้านฮวกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะติดขัดบ้างเรื่องของการขอใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติภูซาง โดยทางอุทยานได้เร่งทำเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนกลางแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการด้านของการขอใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยและยกระดับด่านบ้านฮวกเป็นด่านสากลเพื่อเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั้งสองประเทศ รวมทั้งการยกระดับด่านเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้คาดว่าการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ จะขยายตัวแบบก้าวกระโดด
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันการค้าชายแดนด่านบ้านฮวกมีมูลค่าปีละประมาณ 180 ล้านบาท แต่หากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั้งสองประเทศ รวมทั้งการยกระดับด่านเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้คาดว่าการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ จะขยายตัวแบบก้าวกระโดด
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์