หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ตลาดแรงงาน AEC ด้านไอทีกับประเทศไทย

17 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2166)

หากเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดฉากขึ้นเมื่อปลายปี 2015 อาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายลู่ทางในการทำงาน ด้วยนโยบายการแลกเปลี่ยนแรงงานอย่าเสรีแม้ว่าตลาดการค้าเสรีจะนำมาซึ่งโอกาสแต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงในแง่ของเงินทุนและความสามารถทางภาษาอังกฤษของแรงงาน ยิ่งในอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ความต้องการของตลาดซอฟแวร์ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการแข่งขันมาก โดยการเปิด AEC จะยิ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทซอฟแวร์ในประเทศไทย รวมไปถึงทางด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการเกษตร
 
นอกจากนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีโครงการที่จะสร้างมาตรฐานในการรับรองผู้ถนัดเฉพาะทาง ในตำแหน่งพิเศษด้านไอที เช่น นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย , ผู้ดูแลระบบไอซีทีและรักษาความปลอดภัย เครือข่าย รวมไปถึงการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะให้มีการอำนวยความสะดวกในการทำงานใน ASEAN ของสาขา IT เพิ่มเติมจาก 8 สาขาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (สาขาที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ 1. สาขาวิศวกรรม 2. สาขานักสำรวจ 3. สาขาสถาปัตยกรรม 4. สาขาแพทย์ 5. สาขาทันตแพทย์ 6. สาขาพยาบาล 7. สาขานักบัญชี 8. สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว)
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์