หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยญี่ปุ่นจับมือพัฒนาเทคโนโลยีและฝีมือแรงงานพร้อมเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม CLMV

17 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1405)

เมื่อ 14 ม.ค.59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมคำนับและหารือกับ นาย Yasuhida Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และขอความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งแบบเครื่องกลและเทคโนโลยี และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) และขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งการให้แรงงานไทยมาฝึกงานและได้เรียนรู้จากความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านแรงงานของญี่ปุ่น
 
โดยทางญี่ปุ่นขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนในไทย พร้อมทั้งขอให้ไทยช่วยเหลือในการขาดแคลนแรงงาน และด้านกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ยังขาดแรงงานระดับผู้จัดการและต้องการแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทางญี่ปุ่นต้องการคนไทยในแรงงานของภาคนี้มาก
 
 
 
 
ข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์