หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กต.จัดงาน “ASEAN MUSIC FESTIVAL”วันที่ 29 - 31ม.ค.59

18 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1607)

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จัดเทศกาลดนตรี "อาเซียน มิวสิค เฟสติวัล (ASEAN Music Festival) เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด Switch On ASEAN – Beats Beyond Borders เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน โดยใช้ดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสะพานเชื่อมโยงความหลากหลายภายใต้อัตลักษณ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ อุทยานเบญจสิริ
 
ประเทศไทย พร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นอีก 9 ประเทศได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว
 
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า "โครงการเทศกาลดนตรีอาเซียน (ASEAN Music Festival) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านเสียงดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัย เราใช้แนวคิด Switch On ASEAN – Beats Beyond Borders เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเปิดสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ดนตรีเชื่อมโยงผู้คนจากต่างที่ ต่างเชื้อชาติ ภาษา ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เวทีนี้จะรวมศิลปินที่มีชื่อเสียงจาก 10 ประเทศสมาชิก มาแสดงสดบนเวทีเดียวกัน ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และจุดร่วมทางอัตลักษณ์แห่งความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดียวกัน เราคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเละประชาชนได้ รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และร่วมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อม ๆ กับอีก 9 ชาติ
 
โครงการเทศกาลดนตรี ASEAN Music Festival เป็นฟรีคอนเสิร์ตที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มาสนุกและดื่มด่ำกับเสียงดนตรี พร้อมทั้งทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในบรรยากาศดนตรีในสวน ณ อุทยานเบญจสิริ (ข้างศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม) ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือร่วมสนุกกับโครงการเพื่อรับของที่ระลึกได้ที่ www.facebook.com/ASEAN MUSIC FESTIVAL
 
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์