หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สธ. เร่งรัดพัฒนาอาหารแปรรูปจากชุมชนผ่านมาตรฐานอาเซียน

12 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1273)

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เร่งรัดการพัฒนาสินค้าแปรรูปทุกชนิดที่อยู่ในภาชนะบรรจุเสร็จพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ทั้งจากโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้น
พื้นฐาน (Primary GMP) มอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศ ตามมาตรฐานอาเซียน

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นนั้น จะควบคุมคุณภาพตั้งแต่สถานที่ผลิต กระบวนผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ การสุขาภิบาลและบุคลากร เป็นเกณฑ์ในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ผู้ประกอบการที่พัฒนาระบบการผลิตผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพีขั้นพื้นฐานจะได้เลขสารระบบอาหาร หรือเลข อย. ไปแสดงในผลิตภัณฑ์

โดยข้อมูลจากการตรวจราชการของสำนักตรวจและประเมินผลปีงบประมาณ 2558 ทั่วประเทศมีสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายมาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน ทั้งโอทอป วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี จำนวน 6,007 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว 4,426 แห่ง ทั้งนี้ ยังได้พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีแล้ว 95 แห่ง โดยที่ จ.สมุทรสาคร มีมากถึง 18 แห่ง และได้ตั้ง "คลินิกไพรมารี จีเอ็มพี” ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาอีกด้วยCredit : thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์