หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา เห็นชอบในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

12 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2155)

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยหลังจากร่วมประชุมระดับวิชาการ เมียนมา-ไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เกี่ยวกับการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ว่า เมียนมาเห็นชอบออกเอกสาร C.I. (Certificate of Identity-หนังสือสำคัญประจำตัว) เป็นเอกสารชั่วคราวมีอายุ 2 ปี เพื่อรับรองแรงงานเมียนมาในประเทศไทยที่มีบัตรสีชมพูแล้วทุกคน ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการพิสูจน์ชาติเร็วขึ้น ทั้งนี้ ทางการเมียนมาจะเรียกค่าธรรมเนียมเอกสาร C.I.ฉบับละ 400 บาท โดยให้จ่ายค่าธรรมเนียมผ่าน Non Bank/Counter Service หรือธนาคาร ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการเรียกผลประโยชน์หรือค่าหัวคิวได้
 
ด้านการดูแลแรงงานในกิจการประมงทะเล จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิค โดยใช้แนวทางเดียวกับการใช้เอกสาร C.I. เพื่อขจัดการแสวงหาผลประโยชน์ และป้องกันปัญหาแรงงานถูกหักหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาทำงานในประเทศไทย ซึ่งผลการเจรจาดังกล่าวข้างต้นจะได้นำเสนอทางคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (อ.กนร.) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป
 
นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่าในส่วนของความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณ 11 ล้านบาท จากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวน 410 คน ในส่วนของประเทศเมียนมา ได้เจรจากับปลัดกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและการประกันสังคม (U Myo Aung) ว่าไทยจะสนับสนุนการฝึกอบรม ใน 3 เมือง ประกอบด้วย 1) เมืองทวาย 2) เมืองเมียวดี  3) เมืองท่าขี้เหล็ก ให้กับแรงงานพม่า 11 หลักสูตร จำนวน 210 คน ทั้งนี้ทางเมียนมาจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ฝึกอบรมและผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
 
ข้อมูล : กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียง: ส่วนอาเซียน 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์