หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในอาเซียน

11 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1543)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประการเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หวังดึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ-ต่างประเทศเข้ามาลงทุน เติบโตตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส และจังหวัดกาญจนบุรี
 
โดยมีสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มุ่งหวังให้SMEs ได้ใช้โอกาสและประโยชน์จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากร อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
จึงเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมิ่งขวัญ คงฤทธิ์ โทร. 08-1622-9606 โทรสาร 0-2354-3275 อีเมล mingkhwan@gotaec.com ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.gotoAEC.com
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์