หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนาจังหวัดสู่อาเซียน

8 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1599)

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.59 นายวิรัตน์ ทำนุราศี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจังหวัดสู่อาเซียน เรื่อง ประจวบฯจะไปทางไหนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 
อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า จังหวัดประจวบฯ ต้องหาจุดแข็ง และทำให้เห็น ซึ่งจังหวัดประจวบฯ มีศักยภาพหลายอย่าง หลายด้านซึ่งจังหวัดฯและทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 
 
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 150 คน
 
 
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์