หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เกษตรกรไทย-ลาว-เวียดนามจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19

8 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1762)

เมื่อวานนี้ (7 ม.ค. 59) นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2559 ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้หัวข้อ เกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเกษตรกับความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเกษตร และเกษตรกรของไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ มีความพร้อมในการพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนการระดมความคิดในการพัฒนาวิชาการเกษตร ที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน
 
สำหรับกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และสาธิตด้านการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินทางประสามสัมผัส การประกวดพืชผลการเกษตร การประกวดสัตว์เลี้ยง รวมถึงการบริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ฟรี รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรราคาถูก ที่สำคัญภายในงานได้เน้นเรื่องการระดมความคิด ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งไทย ลาว เวียดนาม เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร สร้างรายได้ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้เกษตรกรได้ประโยชน์ ที่จะส่งผลต่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อให้ความรู้และแสดงสินค้าจากการแพทย์แผนไทย
 
 
 
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์