หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.รับทราบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2

6 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1768)

(5ม.ค.59) คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย กับบ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้การดำเนินการมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์