หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การค้าชายแดนสปป.ลาว ฝั่งจ.หนองคายคาดเพิ่มขึ้นในปีนี้

6 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2126)

นายชูวงศ์ กาญจนมยูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ในปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่ารวม 59,142 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออก 54,872 ล้านบาท และนำเข้า 4,270 ล้านบาท มูลค่าลดลงจากปีที่แล้ว 2,451 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีมูลค่ารวม 61,592 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก 58,270 ล้านบาท และนำเข้า 3,323 ล้านบาท
 
สำหรับปีนี้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมูลค่าการค้าชายแดนน่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สปป.ลาว อยู่ในช่วงที่มีการก่อสร้างและพัฒนาประเทศ มีโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการและสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงซื้อจากไทยเหมือนเดิม
 
สินค้าที่ส่งออกมากที่สุดในปี 2557-2558 คือ น้ำมันปิโตรเลียม รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก พร้อมเครื่องปรับอากาศขับเคลื่อนสี่ล้อ สาเหตุมูลค่าการค้าปี 2558 ลดลงเนื่องจาก สปป.ลาว ได้ซื้อสินค้าจาก จีน เพิ่มขึ้น ทั้งยังมีนักลงทุนจากจีน และแรงงานเข้ามาดำเนินงานในการก่อสร้างมาก ด้านสินค้าจากจีนก็มีราคาถูกด้วย
 
นายชูวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน อีกทั้งจังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มขึ้น
 
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์