หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จำนวนประชากรของสปป.ลาวจะมีถึง 6.8 ล้านคนในปีนี้

6 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 15425)

คณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาติลาว ระบุว่า จำนวนประชากรของประเทศคาดว่าจะมีถึง 6.8 ล้านคนในปีนี้

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ รายงานการเผยแพร่ร รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่เดือน มี.ค.2558

รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ ระบุว่า ประชากรของลาวขยายตัวค่อนข้างช้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และในช่วงเวลาของการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งนี้ ประชากรของลาวมีจำนวนอยู่ที่ 6,472,400 คน เป็นเพศหญิง 3,237,600 คน และเพศชาย 3,254,800 คน 

รายงานสำมะโนประชากร ชี้ว่า แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรอาศัยอยู่ร้อยละ 15 นครหลวงเวียงจันทน์ มีอยู่ร้อยละ 13 แขวงจำปาสัก ร้อยละ 11 และแขวงหลวงพระบาง ร้อยละ 7  ส่วนแขวงไซสมบูน ทางภาคเหนือ มีประชากรน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด

สำหรับอัตราความหนาแน่นของประชากรพบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 23% เป็น 27% ต่อตารางกิโลเมตร ในช่วงปี 2548-2558

นครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดที่ 209 คนต่อตารางกิโลเมตร ขณะที่แขวงไซสมบูน และแขวงเชียงขวาง มีความหนาแน่นต่ำที่สุดที่ประมาณ 10 คนต่อตารางกิโลเมตร

80% ของหมู่บ้านทั้งหมดในลาวมีถนน และไฟฟ้าเข้าถึง ขณะที่ 90% ของหมู่บ้านมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

การจัดสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะในลาวจะจัดทำทุก 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดทางสถิติของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

 

ที่มา : ซินหวา
 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์