หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯตั้งเป้าพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้านอาชีวะและแรงงานไทย

5 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1414)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะพัฒนาหลักสูตร English Program และ Mini English Program ในสถานศึกษา 147 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสาร รับฟังคำสั่ง และถ่ายทอดได้
 
กลุ่มครู จะพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาผู้สอนวิชาชีพให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษได้ กลุ่มผู้บริหาร จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดพิเศษ โดยให้ลงทะเบียนเรียนผ่านสมาร์ทโฟน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ จะนำร่องพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน
 
ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งหวังว่าการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถ เสริมสร้างรายได้ ให้แก่บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคนของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ร่วมเดินหน้าประเทศไทย กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์