หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกให้คนไทยตื่นตัวรับประชาคมอาเซียน

(จำนวนคนอ่าน 1423)

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาคมอาเซียนเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58ที่ผ่านมา  พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ฝากคนไทยทุกคนตื่นตัวรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาพร้อมกับปี 2559  ด้วยการเปิดโลกทัศน์ แสวงความรู้ และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของแต่ละคน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
 
นายกฯ เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉพาะการสื่อสาร และเรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดพัฒนาฝีมือแรงงานให้แข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น โดยอาศัยข้อดีของการมีตลาดใหญ่ด้วยการหาความร่วมมือกับอาเซียน
 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมทั้งการสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาการศึกษา แรงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค เพื่อผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ เช่นเดียวกับที่ล่าสุดยูเนสโกได้ประกาศให้ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองวิทยาการด้านอาหาร The City of Gastronomy เมืองแรกของอาเซียน และเป็น 1 ใน 18 เมืองดังกล่าวของโลก ซึ่งจะทำให้ภูเก็ตมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลากหลายประเภท
 
พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังให้มีการวางแผนที่ชัดเจนในระยะยาว เน้นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน

 

 
ที่มา : thaigov
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์