หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แผน AEC Blueprint จะช่วยดึงดูดการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น

4 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1722)

นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยการดำเนินงาน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ว่า อาเซียนได้จัดทำแผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint เพื่อบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจภาพรวม แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
 
- การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
- การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
- การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม และ
- การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
 
ซึ่งสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินมาตรการสำคัญที่มีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนตามที่ระบุใน AEC Blueprint กว่า 500 มาตรการ อาทิ การลดภาษีเป็นศูนย์ระหว่างกัน การลด เลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การจัดทำระบบคลังข้อมูลการค้าอาเซียน การทยอยลดข้อจำกัดการเข้าสู่ตลาดด้านบริการและการลงทุน การจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ SME อาเซียน การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติวิชาชีพ 7 สาขา และความร่วมมือด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน และกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับฮ่องกง รวมทั้งการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่ภาคธุรกิจ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนและไทยได้มากขึ้น
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์