หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทุ่ม 300 ล้าน ถนนเลียบไทย-มาเลเซีย

30 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1704)

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาความแออัดของรถและนักท่องเที่ยว ที่ด่านพรมแดนสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ จ.สงขลา ไม่ได้รับความสะดวก และต้องเสียเวลา
 
ขณะนี้ อบจ.สงขลาใช้งบประมาณ 25 ล้านบาทขยายถนนเลียบชายแดนจาก ต.สำนักขาม กับ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และปรับปรุงภูมิทัศน์ 700 เมตร สร้างซุ้มประตูเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งรถ และนักท่องเที่ยวที่ด่านสะเดา โดยที่ผ่านมาได้ประสานกับกรมทางหลวงชนบท ของบประมาณ 274 ล้านบาท ก่อสร้างถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ความกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 30 กิโลเมตร เริ่มจากด่านพรมแดนด่านสะเดาไปถึงด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะเปิดใช้งานแล้ว
 
ถนนสายนี้จะเป็นถนนความมั่นคง และช่วยแก้ปัญหาความแออัดที่ด่านสะเดา ที่มีมายาวนานได้ในระดับหนึ่ง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์