หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยช่วยเหลือ สปป.ลาวปรับโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ ASEAN Summit 2016

30 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4088)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในวงเงินรวม 313.37 ล้านบาท
 
เนื่องจากสปป. ลาว มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Summit ในปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดจัดเตรียมความพร้อมของนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 
สปป.ลาว จึงขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ ถนน 14 เส้นทางและร่องระบายน้ำ เพื่อรองรับคณะผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
 
 
ข้อมูล :thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์