หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเพื่อทำงาน ณ อินโดนีเซีย

29 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2054)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวน 19 ตำแหน่ง ดังนี้
 
1. Office of Secretary-General หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 ม.ค. 59
     1.1 Head of ASEAN Connectivity Division
 
2. CCA Department หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 59
    2.1 Director Legal Services and Agreements
    2.2 SO Property Management
    2.3 SO Resource Management
 
3. AEC Department หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 59
    3.1 ADR Enterprise & Stakeholders Engagement
    3.2 SO Trade Facilitation
    3.3 SO Intellectual Property Rights
    3.4 SO External Economic Relations
    3.5 SO Agriculture/ Fisheries
 
4. ASCC Department หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 59
    4.1 ADR/ Head of ASCC Monitoring Division
    4.2 ADR Disaster Management & Humanitarian Assistance หมดเขตรับสมัครวันที่
8 ม.ค. 59
    4.3 SO ASCC Analysis Division
    4.4 SO Health
 
5. APSC Department หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. 59
    5.1 ADR Political Cooperation Division 1
    5.2 ADR External Relations Division 3
    5.3 SO Security Cooperation Division 2
    5.4 SO External Relations Division 1 (EAS)
    5.5 SO External Relations Division 1 (Canada, US, UN)
    5.6 SO External Relations Division 3
 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.asean.org/opportunities/vacancies
 
 
ข้อมูล : กรมอาเซียน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์