หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเปิดด่านพรมแดนสะเดารองรับ AEC

28 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2479)

ช่วงเย็นวันนี้ (28 ธ.ค.58) ที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าการเปิดด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมเปิดอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื่องจากด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบก ซึ่งมีความสำคัญที่สุดด่านหนึ่งของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามด่าน Bukit Kayu Hitam รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนของไทยไปยังมาเลเซีย ที่เชื่อมโยง กรุงกัวลาลัมเปอร์และประเทศสิงคโปร์
 
อีกทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตามแนว Economic Corridor สงขลา – ปีนัง –  เมดาน ตลอดจนอยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Gateway ทางถนนเชื่อมโยงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซีย จากเหตุผลดังกล่าวด่านพรมแดนสะเดา จึงถูกกำหนดให้เป็นประตูเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งทางถนน เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์และการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 
โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการค้าชายแดนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เช่นในปี พ.ศ.2558 มูลค่าการค้าชายแดนของด่านศุลกากรสะเดา มีจำนวนถึง 312,063 ล้านบาท จากทั้งประเทศที่มีมูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะเดา มีจำนวนกว่า 5.5 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะมีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ อาคารด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่นี้ ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารจำนวน 1 หลัง อาคารตรวจยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง อาคารห้องน้ำสาธารณะแยกชาย-หญิง พร้อมทั้งห้องละหมาด จำนวน 2 หลัง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 125 ล้านบาท
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์