หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภาพแรงงานรองรับ AEC

27 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2071)

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ว่า ขอบคุณสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องที่จะทำให้ช่างฝีมือไทยได้หนังสือรับรองวิชาชีพควบคุม (License) ในสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้ออกหนังสือวิชาชีพควบคุม หรือ License รวมถึงได้ช่วยกันพัฒนาวิธีการทดสอบซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน
 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้วางแผนร่วมกับสมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทย ว่าในปี 2559 จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวฯ ให้เป็นรูปธรรม โดยการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสมาคมฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 13 แห่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการอบรมและทดสอบมาตรฐานให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีอันตราย
 
ทั้งนี้ เรื่องของวิชาชีพควบคุม หรือ License ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ยิ่งเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเตรียมคนของเราให้มีความรู้ความสามารถนับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจากนี้ไปอาชีพที่ทำอยู่ถ้าไม่มีหนังสือรับรองก็จะไม่สามารถทำงานได้ จะมีโทษตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยทั้งในเรื่องการทดสอบให้ผู้อื่นให้เข้าไปสู่ระบบของมาตรฐานฝีมือแรงงานและเรื่องของการเข้าไปสู่ระบบของการประเมินให้เป็นผู้ที่ผ่านการให้วิชาชีพควบคุมในสาขาช่างไฟฟ้า ในอาคาร ระดับ 1
 
 
 
ข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์