หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

27 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1724)

นายฉัตรชัย คุณปิยะลักษณ์ โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วหลายด้าน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และด้านตรรกะ หรือโครงสร้างทางกฎหมาย
 
พร้อมกำหนด 6 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย เพิ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล, สร้างความเชื่อมั่นงานเทคโนโลยีดิจิตอล, การพัฒนาบุคลากร, การเสริมสร้างบริการดิจิตอลภาครัฐ, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และการพัฒนาสังคมดิจิตอล
 
ซึ่งในส่วนนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมาเป็นศูนย์ดิจิทัล จะส่งผลดีไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้และการเรียนรู้ให้กับประชาชน แต่ยังเกิดการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างชุมชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ประโยชน์บนอินเตอร์เน็ต เชื่อว่า หากเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแล้ว จะทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาตัวเองในการสร้างสินค้าได้มากขึ้น
 
 
 
โดย กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์