หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กต.จัดงานเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

23 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1454)

วันนี้ ( 22ธ.ค.58) เวลา 18.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๓๐๐ คนเข้าร่วมงาน

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานว่า งานวันนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนรวมถึงเฉลิมฉลองในโอกาสดีที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยหลังจากนี้ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมกันผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่ร่วมกันตั้งขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง โดยเน้นให้เป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฏกติกา มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรวมทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย พร้อมมองว่า จะมีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นหลายอย่าง ขณะเดียวกัน อาจมีช่องโหว่ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับงานครั้งนี้ มีคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกประเทศอาเซียน อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี อาหรับเอมิเรตท์ และประเทศอื่น ๆ อีก 21 ประเทศ อีกทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลง ASEAN Way เพื่อประกาศยืนยันความสำเร็จการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยประชาคมอาเซียนนั้นถูกจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์