หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

22 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1377)

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (๒๒ธ.ค.๕๘)  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอในโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ หัวข้อการพัฒนาคนและสังคม 
 
โดยมีการมอบ "ห้องสมุดอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศอาเซียนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 12 แห่ง ตลอดปี 2559  การบริจาคหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง จัดหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์