หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา หนุนอาเซียน

20 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2735)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยการเยือนครั้งนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะได้ประชุมร่วมระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หลังจากว่างเว้นมาเป็นระยะเวลา 12 ปี แล้ว ในระหว่างการเยือนยังตรงกับวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อ 65 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่าการประชุมในทุกระดับที่เกิดขึ้น ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองประเทศ
 
ขณะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวชื่นชมต่อภารกิจการหารือทวิภาคี และการประชุม ร่วมทุกระดับที่เกิดขึ้น ว่า เป็นเสมือนสักขีพยานยืนยันถึงความก้าวหน้าในการร่วมมือของทั้งสองประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน โดยผู้นำและรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานความต้องการและประโยชน์ของประชาชน และเปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกัมพูชาได้ตกลงไว้ว่าในปี 2563 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งสองประเทศจะเพิ่มมูลค่าการค้าขายระหว่างกันเป็นจำนวน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงจะมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันให้มากขึ้น อาทิ การขนส่งโดยกัมพูชาจะเพิ่มการเปิดด่านชายแดน และสนับสนุนการทำเส้นทางรถไฟระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างสะพาน โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะขอใช้โอกาสนี้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเป็นจังหวะรำวง เพื่อใช้ในโอกาสที่สร้างสะพานขึ้นด้วย
 
นอกจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วในการเยือนไทยครั้งนี้คณะรัฐมนตรีไทยและกัมพูชายังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและภาพรวมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านความมั่นคง ความเชื่อมโยง การเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้จัดการประชุมร่วมนายกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการครั้งต่อไปที่ประเทศกัมพูชาในวันที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก โดยจะแจ้งความคืบหน้าผ่านช่องทางการทูตต่อไป
 
อย่างไรก็ตามนอกจากประชาชนทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้ว ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของทั้งไทยและกัมพูชายังส่งผลให้อาเซียนได้รับประโยชน์โดยตรงด้วยเพราะเมื่อรวมตัวเป็นประชาคมแล้ว ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยทิ้งความขัดแย้งที่ผ่านมาไว้ข้างหลัง และเดินหน้าไปสู่อนาคต เพื่อให้ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคมนี้เป็นประชาคมแห่งความหวังอย่างแท้จริง
 
 
 
 
โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์