หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มนตรีแห่งรัฐจีน ยินดีให้ความร่วมมือไทย พร้อมเร่งรัดความร่วมมือด้านรถไฟ

19 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1757)

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายหวัง หย่ง (H.E. Mr. Wang Yong) มนตรีแห่งรัฐจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือว่า
 
นายกรัฐมนตรีหวังให้จีนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมถึงให้มีการตั้งกลไกการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าและการลงทุนที่เป็นรูปธรรม เร่งรัดการดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือสินค้าเกษตร โดยเร็ว ซึ่งมนตรีแห่งรัฐจีนยินดีให้การสนับสนุน พร้อมกล่าวว่าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และลงนามซื้อขายข้าวและยางพารา โดยเป็นข้าว 1 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน

ในด้านการค้า นายกรัฐมนตรีหวังให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวเป็นสองเท่าของตัวเลขการค้าในปัจจุบัน และตั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 10 ล้านคนในปีหน้า ซึ่งมนตรีแห่งรัฐจีนกล่าวว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายมีมากถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้มูลค่าการค้าจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
สำหรับความร่วมมือด้านรถไฟ นายกรัฐมนตรีหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อสรุปรวมกันในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่โดยเร็ว ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางระบบราง ไทยกับจีนควรร่วมมือกันส่งเสริมความเชื่อมโยงอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย เช่น เส้นทางถนน การขนส่งทางน้ำ และอากาศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญจีนเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย
 
นอกจากนี้มนตรีแห่งรัฐจีนแสดงความชื่นชมบไทยในฐานะผู้ประสานงานจีน-อาเซียน ที่ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนให้คืบหน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนประสบความสำเร็จ และชื่นชมความมุ่งมั่นของจีนที่ร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย
 
 
credit : thaigov
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์