หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
Thai-Chinese Business Forum 2015 พร้อมให้การต้อนรับนักธุรกิจจีน เพื่อเชิญชวนลงทุนในไทย

19 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Thai - Chinese Business Forum 2015 ที่กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดขึ้น ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - จีน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะผู้แทนจากรัฐบาลจีนและนักธุรกิจจีน ว่าไทยยินดีอย่างยิ่งที่นักลงทุนจากจีน นำโดยนายหวาง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาประเทศไทย
 
การสัมมนาครั้งนี้ ยังต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงศักยภาพและโอกาสขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมาไทยและจีนมีการขยายตัวทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมปี 2005 เคยตั้งเป้าการค้าระหว่างกันจะขยายตัวถึง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือใน 5 ปี ให้ได้ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะขยายตัวไม่ถึงเป้า แต่ปัจจุบันมูลค่าการค้าได้ขยายตัวดีเกินเป้าที่ตั้งไว้ อยู่ที่ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
 
ขณะที่การลงทุนของจีนในไทยช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ มีทั้งสิ้น 45 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท โดยจัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การผลิตยางล้อรถยนต์ กิจการเครื่องจักรและชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสนี้ ชี้แจงการทำงานของรัฐบาล ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี 2017 พร้อมระบุว่า แม้ช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีเศรษฐกิจที่ซบเซา จากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก แต่ยืนยันว่าฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง โดยมีเงินทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ 157,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มีหนี้สินในต่างประเทศ 55,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีหนี้สาธารณะต่อจีดีพีร้อยละ 43 ในขณะที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ และอัตราการว่างงานเพียงร้อยละ 0.9
 
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า รัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ออกมาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.9 - 3 และร้อยละ 3.5 - 4 ในปี 2559
 
 
 
โดย กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์