หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ที่ประชุม JC ไทย-จีน ตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วน

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1610)

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 4 ตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วน
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน (JC) ครั้งที่ 4 ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยมุ่งหวังให้มีการขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี
 
โดยในการประชุมได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายขยายมูลค่าการค้า เพิ่มเป็น 2 เท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบันภายใน 5 ปี จาก 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 รวมทั้งความสนใจที่จีนจะเข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม ตามแนวนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเป็นกลไกสำหรับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในการออกไปประกอบธุรกิจ การเพิ่มการค้าสินค้าเกษตร โดยประเทศจีนจะไม่มีนโยบายลดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศไทย
 
และทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเร่งดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตรไทย - จีน และจีนพร้อมจะนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ การขยายความร่วมมือเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าหมายให้จำนวนนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ฝ่ายขยายตัวถึง 10 ล้านคนในปีต่อไป การขยายความร่วมมือด้านระบบขนส่งไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจทางตอนใต้ของไทย ซึ่งจะมีพิธีเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
 
ด้านความพร้อมที่จะกระชับและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งความร่วมมือด้านอวกาศ ประเทศจีนให้ความสนใจต่อแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม startup การสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ และพร้อมจะร่วมมือยกระดับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ต่อไป ด้านการเงินจีนได้เพิ่มโควตาให้กับประเทศไทย ที่อนุญาตให้นักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนในสกุลเงินหยวนในโควตา 50,000 ล้านหยวน โดยมีการหารือกับความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยตรงจากเดิมที่มีอยู่แล้วในมณฑลยูนนาน
 
ทั้งนี้ ภาครัฐไทยและจีน ยังได้ลงนามระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจีน 2 ฉบับ คือ ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร และความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
 
 
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์