หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1602)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย เผยไทยมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล มาตรฐานเจซีไอ จำนวน 50 แห่งมากสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตลาดแข่งขันเพื่อการสร้างรายได้เข้าประเทศ
 
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดำเนินการใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1.บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2.บริการสุขภาพ 3.บริการวิชาการและวิจัย 4.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้แข่งขันด้านบริการสุขภาพ ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะดำเนินการได้เลย เช่น บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของเจซีไอ (Joint Commission International : JCI) 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์
 
 
 
โดย กระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์