หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับม.มะริด เมียนมา ต้อนรับ AEC

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1699)

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยมะริด ประเทศเมียนมา โดย Dr.SiSi Hla Bu อธิการบดีMyeik University และคณะร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมหาวิทยาลัยมะริดจะส่งอาจารย์มาสอนภาษาพม่าให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์