หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จันทบุรี เตรียมจัดงานมหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1886)

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงาน "สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” หรือถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน ครั้งที่ 6 ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 
การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เปรียบ เนื่องจากมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าเชื่อมโยงกัมพูชา เวียดนาม รวม 5 จุด พร้อมเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศที่มียอดการส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
 
ภายในงานจะมีการออกร้านของผู้ประกอบการชาวไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และจีนกว่า 200 บูธ การเจรจาทางการค้า การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การเจรจากระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค
 
 
 
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์