หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยมอบรางวัล ASEAN Young Writers Award

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1754)

เมื่อเร็วๆนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่ (ASEAN Young Writers Award) ณ บ้านพระยา-บ้านน้อย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่ (ASEAN Young Writers Award) ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านและการเขียนของเยาวชนไทย รวมถึงสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนมืออาชีพให้แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
สำหรับการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ เรื่องสั้นภาษาประจำชาติ และ เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับผลงานจากเยาวชน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมของแต่ละประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,459 ผลงาน
 
ผลการตัดสินปรากฏว่า ผลงานเรื่อง"ประกายดอกไม้ไฟ”ของนายวรพล ถาวรวรานนท์ คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยมของประเทศไทยประเภทเรื่องสั้นภาษาประจำชาติ และ ผลงานเรื่อง Daliyah Everlasting ของนางสาวเชิญตะวัน สุวรรณพานิช ได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศไทยประเภทเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 
ส่วนผลงานของนักเขียนรุ่นใหม่ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ ผลงานประเภทภาษาประจำชาติ ประเทศบรูไน ดารุสซาราม เรื่อง Berubahnya Aku, ประเทศกัมพูชา เรื่อง The Kingdom of Cricket, ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง Jangan Tanya tentang Mereka yang Memotong Lidahku, ประเทศลาว เรื่อง Make a Date with a New Lover, ประเทศมาเลเซีย เรื่อง Di Hamparan Perada, ประเทศเมียนมา เรื่อง Daily Ignorance, ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง Bisita, ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง Risalah Ikan Paus, และประเทศเวียดนาม เรื่อง Cù Lao Chàm xanh
 
ผลงานประเภทภาษาอังกฤษ ประเทศบรูไน ดารุสซาราม เรื่อง Through Thick and Thin, ประเทศกัมพูชา เรื่อง I Repeat A Level, ประเทศมาเลเซีย เรื่อง The Boy Who Reached for the Sun ประเทศเมียนมาร์ เรื่อง Welcome to Joe’s, ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง Hatchings and Lourd, ประเทศสิงคโปร์ เรื่อง Idling, และประเทศเวียดนาม เรื่อง The Strangers ส่วนประเทศอินโดนีเซียและลาว ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
 
ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวด ASEAN Young Writers Award จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 เหรียญสหรัฐ โล่รางวัลเกียรติยศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ณ ประเทศไทย รวมถึงได้รับการตีพิมพ์ผลงานผยแพร่สู่สาธารณชน ส่วนผู้ชนะเลิศชาวไทยจะได้รับเชิญให้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า รางวัล ASEAN Young Writers Award เป็นหนึ่งในอนุสรณ์อันเป็นรูปธรรมของการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 35 ปีรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ รวมถึงการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกเมืองหนังสือโลกและองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกลำดับที่ 13
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยว่าสามารถจะเป็นตัวกลางและตัวแทนในการผลักดันและส่งเสริมวรรณกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเขียนและเยาวชนที่เข้มแข็ง
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพมหานคร
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์