หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2412)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมความรู้ ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตู่สู่ทวาย ระยะที่ 2 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาออกแบบจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมการใช้หลักสูตร ESS (English Sound System) ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 22 โรงเรียน
 
นอกจากนั้ยยังมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางและทักษะฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี และจัดสร้างสื่อมัลติมีเดีย แบบอินเตอร์แอคทีฟ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ มีการนำไปติดตั้งลงในตู้ (KIOSK) ตามสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ตู้ และมีการแจกจ่ายสิทธิ์ในการเรียนรู้ให้ นักเรียน ครู หรือผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 1,000 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
 
 
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์