หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบางร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว

18 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1511)

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และท่านสุลิสัก พรมมาลี หัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงหลวงพระบาง ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย แขวงหลวงพระบาง จะนำเสนอกิจกรรมและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในงาน " กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย " ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจังหวัดเลย จะนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ในเทศกาลบุญออกพรรษาแขวงหลวงพระบาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 
นอกจากนี้จะได้มีการร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงและขยายไปสู่ระดับประเทศ เช่น เส้นทางการบิน , กิจกรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC , การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอาณาจักรล้านช้าง เป็นต้น
 
ท่านสุลิสัก พรมมาลี หัวหน้าคณะแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า แขวงหลวงพระบาง มีสถิตินักท่องเที่ยวปีละกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนจังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า ๑.๕ ล้านคน แม้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่หากทั้งสองฝ่ายมีแผนความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน จะสามารถแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก
 
 
 
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์