หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การ์ดขอบคุณพระราชทาน และภาพคนไทยทั่วโลกกับงาน "Bike for Dad"

12 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1116)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน "การ์ดขอบคุณพระราชทาน" ด้วยลายพระหัตถ์ แก่ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ความว่า
 
"ขอขอบใจท่านทั้งหลายด้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้งยิ่งนัก การที่ทุกท่านได้สำแดงความสามัคคีและน้ำใจตลอดจนความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขและชาติบ้านเมืองนั้นเป็นนิมิตรหมายที่ประเสริฐ ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน จะเจริญก้าวหน้าเป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง ก็ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชาติ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม งานนี้ได้เป็นประจักษ์แล้วว่าคนไทย "ทำได้" และปลื้มที่สุดที่ได้เห็นทุกคน "ปั่นเพื่อพ่อ” จากหัวใจ (คือแสดงออกด้วยการกระทำนั่นเอง)
 
สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีภาพร่วมจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ ครั้งได้แก่ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว กรุงย่างกุ้ง เมียนมา กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  กรุงพนมเปญ และเสียมราฐ กัมพูชา และประเทศสิงคโปร์
 
นอกจากนี้ยังมีประเทศต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ครั้งนี้จำนวน  66 เมือง โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,805 คน เมืองที่มีการลงทะเบียนสูงที่สุดได้แก่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (499 คน) ตามด้วยนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา (354 คน) และเมืองเสียมราฐ กัมพูชา (255 คน)
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

เวียดนาม

มาเลเซีย
สิงคโปร์
เมียนมา
สปป.ลาว
กัมพูชา
โรมาเนีย
เกาหลีใต้
เดนมาร์ค
เบลเยี่ยม
อียิปต์

อินเดีย

สาธารณรัฐเช็ก

โปรตุเกส
นอร์เวย์

จีน

ศรีลังกา

ซาอุดิอาระเบีย
ญี่ปุ่น
อังกฤษ
อิสราเอล
อิตาลี
ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย 
ไทเป
กาตาร์
ออสเตรีย
นิวซีแลนด์
เยอรมัน 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์