หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมภาษาที่ใช้ในอาเซียนให้แก่มัคคุเทศก์

10 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2053)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการแถลงข่าวการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นให้แก่มัคคุเทศก์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดการอบรม ภาษาให้กับมัคคุเทศก์และบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 ภาษา ได้แก ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาลายู และภาษาอังกฤษ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-2219-4010 ต่อ 800 www.tourism.go.th
 
 
 
ข้อมูล: กรมการท่องเที่ยว
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์