หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจรจาฯ ชวนนักศึกษาออกแบบแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

10 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1794)

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เริ่มโครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ DTN Business Plan Award 2016 "Start From Thailand, Expand to ASEAN, Go Global” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำแผนธุรกิจที่ได้จากการแข่งขันมาปรับปรุงเพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสร้างความพร้อมให้กับ SMEs
 
นอกจากนั้นแล้ว โครงการนี้ จัดทำเพื่อมุ่งยกประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการแข่งขันของธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่จำกัดสาขาวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรม/ธุรกิจ (Cluster) ที่มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ลงมือทำได้จริง มีช่องทางรายได้ที่มั่นคง เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อสังคม
 
ตลอดจนสามารถเป็นแผนธุรกิจที่มุ่งปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC เบื้องต้นได้กำหนดจัดประกวดแผนธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหา 10 สุดยอดแผนธุรกิจ มาประชันความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
 
สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมจัดส่งแผนธุรกิจได้ที่ www.dtn.go.th หรือ dtn.businessplanaward@gmail.com โทรศัพท์ 0 2136 5226, 090 918 2882 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์