หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

9 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1501)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมจัดเวทีเสวนา "เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ – กัมพูชา” วันที่ 25 ธค.นี้ ที่จังหวัดสระแก้ว
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี เลย นครราชสีมา ชัยภูมิและบึงกาฬ
จะจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเสวนาในหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ – กัมพูชา" วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสเตชันวัน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และเพื่อให้สื่อมวลชนรวมทั้งเครือข่ายได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการมองหาลู่ทางและโอกาส หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์