หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนฟิลิปปินส์

8 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2820)

Department of Trade and Industry
4th Floor, Industry and Investments Building, 385 Gil Puyat
Avenue, Makati City, Philippines
โทรศัพท์ : 8904901-05
โทรสาร : 8953993
อีเมล์ : TGAquino@boi.gov.ph

Bureau of Import Services, Department of Trade and Industry
3rd Floor, Oppen Building, 349 Sen. Gil Puyat Avenue,
Makati City, Philippines
โทรศัพท์ : 8964430; 8905418
โทรสาร : 8957466
อีเมล์ : bis@dti.gov.ph

Bureau of Export Trade Promotion, Department of Trade and Industry
6th Floor, New Solid, 357 Sen. Gil Puyat Avenue,
Makati City, Philippines
โทรศัพท์ : 8904683; 8990133
โทรสาร : 8904716; 8904707
อีเมล์ : betp@dti.gov.ph
เว็บไซต์ : www.dti.gov.ph/betp

Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI)
19th Floor, Salcedo Towers, 169 Dela Costa Street,
Salcedo Village 1227, Makati City, Philippines
โทรศัพท์ : 8445713; 8433158
โทรสาร : 8434102
อีเมล์ : mis@philippinechamber.com
เว็บไซต์ : www.philippinechamber.comโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์