หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คนไทยในลาว เตรียมร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad”

8 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1249)

นายธนพล หวังอ้อมกลาง รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้เชิญชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต และเมืองใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนชาวลาวในแขวงสะหวันนะเขต ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
 
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เริ่มเวลา 13.30 น. และกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ที่โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ซึ่งเป็นโครงการด้านการเกษตรและกสิกรรม ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะปั่นจักรยานโดยรอบศูนย์ฯ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับความร่วมมือจากคนไทยและคนลาว ตลอดจนชาวต่างชาติ มาร่วมลงทะเบียนในกิจกรรมครั้งนี้ รวม 131 คน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์